ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kommunestyremøte 15.03.2016

Tema for møtet er Innbyggerinvolvering og påvirkning - kommunereformen.  Du kan lese  saksdokumentet herSakspapir kst-150316.pdf

2016-03-11

Folkemøter m/tema kommunereformen

Det vil bli arrangert folkemøter i forbindelse med det pågående kommunereformarbeidet. Les tid og sted her. 

Innbyggerne oppfordres til å møte opp for å få informasjon og å gi tilbakemeldinger til politikerne.

2016-02-29

Kommunereformen - FORSLAG til intensjonsavtaler

I forbindelse med kommunereformen arbeides nå med å få på plass intensjonsavtaler.  Det foreligger nå undertegnet  intensjonsavtale mellom Halsa, Aure, Hemne og Snillfjord. Les  - intensjonsavtale  -  rapport om ny kommune  -  kart helsetjenester, hjørnesteinsbedrifter, k-grense, tettsted  -  kart barnehager, skoler, k-grense, tettsted

I tillegg arbeides det med intensjonsavtaler for Snillfjord, Hitra og Frøya samt  mellom Snillfjord,  Orkdal, Meldal, Agdenes, Rindal og Skaun. Disse vil bli lagt ut fortløpende.

Det presiseres at dette er FORSLAG til intensjonsavtaler.

Intensjonsavtelene blir presentert på folkemøter. Tid og sted for folkemøtene blir lagt ut så snart alt er klart.

 

2016-02-26

Kommunereformen - utredningsrapporter

I forbindelse med kommunereformen har Snillfjord kommune utredet mot tre alternativer  --  Orkdalsregionen, Hitra-Frøya, Hemne-Nordmøre.

Du kan lese rapportene her:  Orkdalsregionen,  Hitra- og FrøyaHemne - Nordmøre.

2015-12-14