ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Møte - ordførere og rådmenn 03.04.2017

03.04.2017 - møttes ordførere og rådmenn på Hitra og Snillfjord. Det er ikke skrevet referat, men tema for møte var:

  • Skolesaken
  • Møtedato for fellesnemnda og  folkemøte på Hemnskjela
  • Fordeling av arbeidsoppgaver mellom rådmennene
2017-04-21

Forslag til nye kommunegrenser ved deling av Snillfjord

Snillfjord kommunestyre har i møte 6.april 2017, K-sak 18/17  behandlet  -  Høringsuttalelse - forslag til nye kommunegrenser ved deling av Snillfjord.

Saken går nå gjennom fylkesmannen til  Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.   Du finnerhøringsuttalelsen og kartet her.

2017-04-19