Sterk og stødig - Hemnskjela

Arrangør: SNILLFJORD FRISKLIV
: Gymsal, Hemnskjela oppvekstsenter
Tid: onsdag 20. desember 11:00