ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Åpen kontordag

Nettilknytning for vindkraftverk i
Snillfjordområdet
I forbindelse med planlegging av mulige nettilknytninger
for vindkraftverk i Snillfjord kommune inviteres det til åpen
kontordag. Nettilknytningsplanene angår vindkraftprosjektene
Remmafjellet, Geitfjellet og Svarthammeren/Pållifjellet/
Engvikfjellet i Snillfjord kommune.
Idèen bak ”åpen kontordag” er at publikum kan stikke
innom for en uformell prat og få informasjon om planene slik
de foreligger i dag, samt gi konkrete innspill til planene.
Endelige nettløsninger vil bli omsøkt i egen
konsesjonssøknad som planlegges sendt våren 2010.
Tid/sted:
16. desember fra kl. 14.00 – 19.00 Sted: kommunehuset
Fra utbyggersiden vil det møte representant(er) som har
deltatt i utredningen av de foreliggende alternativene. Nettilknytningsplanene
er knyttet opp mot planlagt sentralnettsledning
i området. Statnett SF er derfor invitert til å delta
med representanter på åpen kontordag.
Vel møtt!
Trønder Energi Kraft AS, Zephyr AS og SAE Vind DA
Tips en venn  Skriv ut