ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Arbeid og vannstenging ved Krokstadøra vannverk.

Satens vegvesens arbeider ved vannverket.

I forbindelse med vegvesenets arbeider ved Krokstadøra vannverk vil produksjonen av vann være stengt  tirsdag 4.juni og onsdag 5.juni mellom 0700 og 1500.

 

I forbindelse med vegvesenets arbeider ved Krokstadøra vannverk vil produksjonen av vann være stengt  tirsdag 4.juni og onsdag 5.juni mellom 0700 og 1500.

Det er vann i høydebasseng som under vanlig forbruk sikrer vann til husstandene.

Det skal i perioden ikke benyttes vann til annet som spyling av maskinelt utstyr, biler, gårdsplasser o.l.

Arbeidet utføres i regi av Statens vegvesen, men henvendelse ang forbruk kan skje til Snillfjord kommune ved Kjell Berg (90878795).