ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Generelt om tjenesten

Tema

- Næringsliv
- Bedrift og etablering
- Skatter og avgifter
- Offentlige avgifter
- Skatt og likning

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skatteetaten
aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se skattebetalingsloven § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Økonomi

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-03-17 12:36