ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Arealplan

Snillfjords kommuneplan

Planbeskrivelse

Arealdelen

Planbestemmelser

For ytterliger informasjon kontakt Snillfjord kommune, Teknisk, landbruk og miljø. Følg lenken under:

http://snillfjord.custompublish.com/teknisk-landbruk-og-miljoe.95582.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Reguleringsplan for Vingan, gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4 - vedtak om endring

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 14/15 vedtatt endring av reguleringsplan for Vingan, gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4.

 

Egengodkjent regeguleringsplan for Skjærbugen camping, gnr. 21 bnr. 2

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 12/15 reguleringsplan for Skjærbugen camping, del av eiendommen gnr. 21 bnr. 2.

Egengodkjent reguleringsplan - Valslag østre, gnr. 1 bnr. 8

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i sak 13/15 reguleringsplan med VA-plan for eiendommen gnr. 1 bnr. 8 Valslag Østre.