ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 / Gebyrregulativ 2018

Snillfjord formannskap har i møte 15.11.2017 F-sak 162/17 behandlet Årsbudsjett 2018-Økonomiplan 2018-2021 og Gebyrregulativ 2018.  Dokumentene legges herved ut til offentlig ettersyn i perioden 20.11. - 04.12.2017.  Evt. merknader sendes Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord eller på e-post: postmottak@snillfjord.kommune.no.

Tips en venn  Skriv ut