ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021. Gebyrregulativ 2018

Snillfjord kommunestyre har behandlet saken i møte 20.12.2017, K-sak 82/17. 

Du finn vedtatte dokumenter her:  Saksprotokoll K-sak 82/17Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021Gebyrregulativ 2018.

2018-01-05

Økonomiplan 2017 - 2020

Kommunestyret har i møte 16.12.2016, K-sak 77/16, vedtatt   Økonomiplan 2017 - 2020.

2017-01-13

Gebyrregulativ 2017

Kommunestyret vedtok Gebyrregulativ 2017 i møte 16.12.2016, K-sak 76/16.  Du kan lese dokumentet her.

2017-01-13

Årsbudsjett 2017

Kommunestyret har i møte 16.12.16, K-sak 76/16 vedtatt Årsbudsjett for 2017. Budsjettdokumentet kan leses her.

2017-01-13