ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

På denne siden finner du alt om den kommunale beredskapen.

Noen viktige telefonnummer:

Akutt hjelp 113 Brann 110 Politi 112

Kommunens sentralbord 72 45 55 55

Orkdal legekontor (kommunelegen i Snillfjord)  72 48 78 60

Snillfjord Omsorgsenter 72 45 71 74

KOMMUNENS KRISELEDELSE:

  • Ordfører                                             John Lernes                           958 75 858
  • Varaordfører                                      Bernt Olaf Aune                      951 64 495
  • Rådmann                                           Arild Risvik                             918 36 350
  • Kommunalsjef helse og mestring      Bjørn H. Hellandsjø                977 71 287
  • Kommunalsjef oppvekst                     Åge Røe                                926 85 627
  • Økonomisjef                                       Roar Arne Reinhaug              950 71 060
  • Personalsjef                                       Mildrid V. Mæhle                    948 80 232
  • Brannsjef                                           Leif Harald Bremnes               928 444 58

 

Under finner du de ulike kommunale beredskapsplanene

Helseberedskapsplan for Snillfjord kommune

Helseberedskapsplanen gir veiledning til hvordan kommunen skal håndtere situasjoner som krever innsats av helsepersonell utover det som ordinør vaktberedskap kan ta seg av.
2008-04-29

Smittevernplan

Smittevernplanen beskriver tiltak og tjenester som kommunen gjør for å forebygge smittsomme sykdommer samt å motvirke at de blir overført, innført eller utført.
2008-04-29