ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

På denne siden finner du alt om den kommunale beredskapen.

Noen viktige telefonnummer:

Akutt hjelp 113 Brann 110 Politi 112

Kommunens sentralbord 72 45 55 55

Orkdal legekontor (kommunelegen i Snillfjord)  72 48 78 60

Snillfjord Omsorgsenter 72 45 71 74

KOMMUNENS KRISELEDELSE:

  • Ordfører                                             John Lernes                           958 75 858
  • Varaordfører                                      Bernt Olaf Aune                      951 64 495
  • Rådmann                                           Arild Risvik                             918 36 350
  • Kommunalsjef helse og mestring      Bjørn H. Hellandsjø                977 71 287
  • Kommunalsjef oppvekst                     Åge Røe                                926 85 627
  • Økonomisjef                                       Roar Arne Reinhaug              950 71 060
  • Personalsjef                                       Mildrid V. Mæhle                    948 80 232
  • Brannsjef                                           Leif Harald Bremnes               928 444 58

 

Under finner du de ulike kommunale beredskapsplanene

Kriseledelse

Ved alvorlige hendelser som ulykker, flom, orkan svikt i vannforsynin , forurensning osv vil den kommunale kriseledelsen etableres. Kommunen har egen plan for kriseledelse.
2011-12-06

Helseberedskapsplan for Snillfjord kommune

Helseberedskapsplanen gir veiledning til hvordan kommunen skal håndtere situasjoner som krever innsats av helsepersonell utover det som ordinør vaktberedskap kan ta seg av.
2008-04-29

Smittevernplan

Smittevernplanen beskriver tiltak og tjenester som kommunen gjør for å forebygge smittsomme sykdommer samt å motvirke at de blir overført, innført eller utført.
2008-04-29