ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Byggesak

For ytterliger informasjon om byggesaksbehandling m.m kontakt Teknisk, Landbruk og miljø.

Trykk her

Tjenester og skjema

Informasjon om Byggesak

Søknadsskjema

Direktoratet for byggkvalitets blanketter for utfylling ved byggesaksbehandling finner du her.

Orienteringer

Snillfjord kommune har utarbeidet en rekke orienteringer som kan være til hjelp i søknadsprosessen:

Orientering til søknad om tillatelse til tiltak

Orientering til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Orientering til søknad om dispensasjon

Orientering til utarbeidelse av situasjonskart

Orientering til utarbeidelse av tegninger

Samtykke

Her finner du maler som kan brukes ved samtykkeerklæringer:

Samtykke, nabogrense

Samtykke, veg

Samtykke, vann og avløp

Nyheter og kunngjøringer

Byggesaksblanketter

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har nå lagt ut PDF-skjema av alle byggblanketter med lagringsmulighet på sine nettsider

Nye retningslinjer og vilkår vedtatt av kommunestyret

Snillfjord kommune har innført to nye retningslinjer og vilkår som vil få betydning for grunneiere, innbyggere samt entreprenører som utfører arbeider i kommunen. 1. Retningslinjer og vilkår for graving i kommunal grunn. 2. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, der VA-norm inkluderes. Under begge punkt er det søknadsplikt før arbeider settes i gang.