ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Gjennom gjeldende byggesakslovgivning er kommunen pålagt å påse at byggverk får tilfredsstillende kvalitet, og at de er i samsvar med de krav som er gitt i, eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Reguleringsplan for Bystingen småbåthavn - egengodkjenning

Snillfjord kommunestyre vedtok i møte 20.12.17, sak 85/17 reguleringsplan for Bystingen småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4.

2018-01-03