ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

DESENTRALISERT HØGSKOLETILBUD I HEMNE.

Hemne Næringsforum har fått innspill fra lokalt næringsliv på at det er en utfordring å skaffe arbeidskraft med høgskoleutdanning.

Som et ledd i arbeidet med "Kompetanseprogram i Hemne", og for at innbyggerne i Hemne og nabokommunene lettere skal kunne ta utdanning samtidig som de jobber,  undersøker vi nå mulighetene for å få til et tilbud om desentralisert høgskoleutdanning lokalisert i Hemne.

Vi ønsker i første omgang å kartlegge interesse og behov for et slikt tilbud, og har i den forbindelse utarbeidet et spørreskjema.

Har du planer om grunnutdanning eller videreutdanning/kurs på høgskolenivå, ber vi deg om å fylle ut spørreskjemaet som du finner på linken nedenfor.

Høgskoleutdanning i Hemne

Tips en venn  Skriv ut