ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Driveplikt på alt jordbruksareal

Fra 1. juli 2009 er det driveplikt på alt jordbruksareal. Jordloven § 8 slår fast at ”alt jordbruksareal skal drivast”.

 Det er jordeieren som er ansvarlig for å ha minst en 10-årskontrakt med noen som kan drive jorda. Det er satt spesielle krav til kontrakten og kommunen har tilsynsansvar for denne regelen.  Det er lagt  ut forslag til kontrakt HER og en kopi av kontrakten sendes kommunen.

 Driveplikt etter jordloven

Tips en venn  Skriv ut