ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Egengodkent reguleringsplan - Industri/næringsareal på gnr. 89 gnr. 3 bnr. 1 m/fl. - Skårilla

I hht. plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 39/19 vedtatt reguleringsplan for eiendommen gnr. 89 bnr. 3 fnr. 1 m/fl. på Skårilla.

 

Vedtatte plandokumenter er lagt ut i kommunens servicekontor, og kan lastes ned på nedenstående linker:

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 – tre uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningsloven kap IV. Eventuell klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD. Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 eller innløsning i hht. loven må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringsdato.

Reguleringsbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart

Samlet saksframlegg

Tips en venn  Skriv ut