ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Egengodkjent reguleringsplan - Fv.714 Stokkhaugen - Sundan, parsell Melvatnet - Storvasshammertunnelen

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 74/17 reguleringsplan Fv714 Stokkhaugen – Sunde, parsell ved Melvatnet – Storvasshammertunnelen

Vedtatte plandokumenter kan lastes ned på nedenstående dokumentlinker. Dokumentene er også lagt ut i kommunens servicekontor til gjennomsyn.

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningslovens § 15-3. Eventuell klage sendes Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD. Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig innen 3 år fra kunngjøring.

Planhefte

Samlet saksframstilling

Tips en venn  Skriv ut