ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Egengodkjent reguleringsplan - Hamnaholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/fl

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i K-sak 3/17 vedtatt detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse, naust og småbåthavn ved Hamnaholmen.

Vedtatte plandokument:

Planbeskrivelse og planbestemmelser

Plankart

VA-plan

Samlet saksframlegg

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 – tre uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kap. IV. Eventuell klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257 Snillfjord. Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i hht. loven må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringsdato.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut