ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Endringsvedtak - reguleringsplan for Mjønestrø, gnr. 15 bnr. 3

Snillfjord kommunestyre vedtok i møte 20.06.18 sak 22/18l endring i reguleringsplan for Mjønestrø.

Planendringen omfatter endring av gjeldende bestemmelser knyttet til båtlagring/parkering og moloanlegg, samt at det er inntatt en nytt område for naust på område N2.

Kommunestyrets vedtak, samt revidert planbestemmelser og plankart kan finnes på nedesntående linker.

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse inne 3 uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Event. klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD.

Planbestemmelser

Plankart 

Saksframlegg og protokoll.

Det gjøres oppmerksom på at i forbindelse med innarbeidesle av nausttomt N2 i plankart er arealformålene på alle reguleringsflater oppdatert til siste SOSI-standard.

.

Tips en venn  Skriv ut