ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

logo.png

www.vinn.no finner du læremateriell og du har mulighet til å gjennomføre prøvetester. Når du er klar for å avlegge prøven kontakter du Snillfjord kommune som vil tilrettelegge for dette.

Generelt om tjenesten

Tema

- Næringsliv
- Bedrift og etablering

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

aaa
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fellestjenester

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-03-17 12:36