ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

ETABLERERSKOLEN I ORKDALSREGIONEN

Klart for ny etablererskole
Etablererskolen i Orkdalsregionen går inn i sitt 12. år, og anses som en viktig del av arbeidet med å fremme nye, livskraftige virksomheter i regionen. I løpet av de 12 årene har i alt ca 150 personer deltatt og ca 35 bedrifter sett dagens lys.

- Ja, og 12. april er det klart for ny etablererskole. Deltagerne kommer fra hele regionen. Faktisk har vi hatt deltagere fra Surnadal til Trondheim, sier ansvarlig for etablererskolen Frode Langeng. - Vi har alle typer etableringer, fra de ordinære handelsvirksomhetene til større teknologiske og industrielle prosjekter. Vi kan imidlertid se enkelte trender i at vi får stadig flere kvinner på kursene, og det er blitt mer tjenesteytende.

- Det har vært en klar økning i antallet konkurser de siste par årene, noe som bare delvis kan forklares med den såkalte ”finanskrisen”, sier Langeng, som til daglig er rådgiver i Orkladal BedriftsUtvikling AS. Halvparten av nyetableringene er borte igjen innen 5 år, men slik var det også før finanskrisen.

–Det er mange fallgruber der ute. Mange er altfor optimistiske og kjører i gang uten å ha tenkt igjennom alle aspektene med en bedriftsetablering på forhånd. Og fallgruber er noe vi vektlegger i etablererskolen. Det finnes ingen fasit eller oppskrift på hvordan man skal få til en lønnsom virksomhet. Vi har derfor mer fokus på personen bak, og en mer praktisk tilnærming, enn mange andre tilsvarende kurs. Men vi har selvfølgelig også de mest sentrale teoriene innen markedsføring, økonomi og strategi, og våre erfarne forelesere får veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

- I tillegg til input fra forelesere, får selvsagt deltagerne også et nytt nettverk som de kan spille ball sammen med. Det er veldig viktig at man ikke blir ensom med sin etablering, da er sjansen for å lykkes mye mindre. Så vi vil gjerne ha flere gründere med oss, avslutter Langeng

Innbydelse: