ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord Legekontor er et utekontor under Orkdal Legesenter. Orkdal Legesenter er åpent alle hverdager mellom kl 08.00 og 15.30. Telefontid ved Orkdal legesenter alle hverdager: kl 09.00 - 11.00 og kl 13.00 - 15.00.

Telefonnummer til Orkdal Legesenter er 72 48 78 60.

Du kan også bestille time på nett. Gå til Orkdal Legesenter's hjemmeside

 

Snillfjord legekontor er åpent for pasienter på torsdager fra kl. 08.00 - 12.00.

Timebestilling gjøres kun per telefon 72 48 78 60.

 

 

LEGEVAKT: 

Fra 1. september har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

Ring først!

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Fastlegen din i åpningstiden
 • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 • 113 når det er akutt og står om liv

Vil du nå en annen legevakt enn der du oppholder deg?

Det gamle numrene til legevaktsentralen vil fungere som før (72 48 01 00). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg en annen kommune. Det samme gjelder for andre legevakter i landet.

 

 

Familieprogrammet Kjærlighet og grenser

Nytt familieprogram for elever og foresatte i 7. og 8. klasse

 Kjærlighet og grenser:

Kompetansesenter rus – region sør ved Borgestadklinikken har hatt ansvaret for utviklingen og bearbeidelsen av Kjærlighet og Grenser i Norge.

 Kjærlighet og Grenser er et familierettet program for rusforebygging blant skoleungdom i 10 til 14 års alderen. Programmet kombinerer en aktiverende ANT- pedagogikk (Alkohol, Narkotika, Tobakk) for elever og et kursprogram for foreldre.

 Programmet består av 8 ulike steg. Det første og åttende steget er familiekvelder der både ungdom og foreldre møtes. I de øvrige seks stegene er foreldre og elever adskilt ved at ungdomsstegene gjennomføres i skoletiden og foreldrestegene på kveldstid.

 Kjærlighet og Grenser integrerer en samtidig innsats mot elevene og foreldrene/foresatte. Integreringen skjer gjennom å arrangere familiekvelder, ved å gi både foreldre og ungdommer hjemmeoppgaver som involverer den andre parten, ved at temaene på ungdoms- og foreldresamlingene samordnes og gjennom god informasjon ved oppstart av hvert steg om hva som foregikk på siste foreldre/ungdomssteget.

 

Ungdomsprogrammet tar opp temaer som drømmer og mål, å sette pris på foreldre, stresshåndtering, vennepress og bruk av digitale medier. Ungdommene blir aktivisert gjennom ulike former for oppgaver, leker og utprøving av ferdigheter. I noen av stegne blir DVD-filmer brukt som grunnlag for diskusjon og for å illustrere viktige poeng. Hvert av ungdomsstegene varer i to skoletimer.

 

Foreldredelen i Kjærlighet og Grenser inneholder en ”foreldreskole” der DVD-filmer danner grunnlaget for diskusjoner om ulike tema. programmet bygger på det amerikanske programmet Iowa Strengthening Families Program (ISFP) og deres arbeid med ungdom og foreldre i alderen 10-14 år programmet er kunnskapsbyggende og utformet for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant tenåringer, styrke familiekompetansen, styrke familiebåndet. Hvert av foreldrestegene skal ikke vare lenger enn to timer.

 

 

Snillfjord:

Vi starter opp med dette på januar for 7. og 8. klasse.

Sissel Rogstad Tungen og Marte Hoston Stiklestad skal ha ansvar for 7. trinn.

Solfrid Prins Andøl og Laila Sveli Pløhn har ansvar for 8. trinn.

Laila og Marte har ansvar for foreldrene, mens Bente Mostue er koordinator.

 

Følgende kvelder er satt av på nyåret:

Tirsdag 10. januar for foreldrene og elevene på 8. trinn

Torsdag 12. januar for foreldrene og elevene på 7. trinn

Tirsdag 17. januar for alle foreldrene

Onsdag 25. januar for alle foreldrene

Torsdag 2. februar for alle foreldrene

Tirsdag 7. februar for alle foreldrene

Onsdag 15. februar for alle foreldrene

Ferie

Torsdag 1. mars for alle foreldrene

Tirsdag 6. mars for alle

 

 

Video

 

 

Bakgrunn:

Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som bidrar til å redusere negative konsekvenser av rusmiddelforbruk for enkeltpersoner og samfunnet(opptrappingsplan for rusfeltet). Som et ledd i dette har Snillfjord kommune valgt å delta i Premis, et 3-årig utviklingsprogram for lokalt rusforebyggende arbeid.

Målene i Premis er å redusere totalforbruket av alkohol, heve debutalder for alkohol samt å redusere bruk av narkotika.

Kompetansesenter rus- Midt-Norge er ansvarlig for programmet og bistår kommunen i dette arbeidet. Kommunen får gjennom Premis tilbud om kompetanseutvikling ifht forbyggende arbeid, tilbud om faglig veiledning og oppfølging samt muligheter for nettverksbygging med andre kommuner. Kommunen har også fått stimuleringsmidler som skal gå til å dekke reise- og vikarutgifter, samt gjennomføring av tilltak.

Gjennom arbeidet med Premis har kommunen kartlagt lokale utfordringer. Det er gjennomført et lokalt dialogmøte med representanter fra politi, NAV, psykisk helsearbeid, jordmor, helsestasjon, habilitering og oppvekst. Vi har hatt samtaler med elevråd og ungdomslag. Det er gjennomført en undersøkelse i ungdomsskolen i 2008.

 

 • Politiet rapporterer om lite kriminalitet, få utrykninger på familiekonflikter, husbråk og lignende rusrelaterte situasjoner. Noen enkelthendelser på offentlige fester har vært rapportert. Det er ikke noe kjent narkotikamiljø i kommunen.
 • Snillfjord har like mange hytter som innbyggere, dette påvirker miljøet spesielt i ferier og helger.
 • Ungdom debuterer tidlig (14-15 år), konfirmasjonen er for de fleste en grense for når ungdom begynner å gå på offentlige fester og drikke alkohol. Det er en aksept fra mange foreldre og samfunnet på at det da er legalt å drikke alkohol, og en stor andel får alkohol av sine foreldre.
 • Ungdommen formidler at det ikke er aksept for bruk av narkotika, få har blitt tilbudt, de tror ikke andre ungdommer bruker dette.
 • Arena: offentlige fester, noen private.
 • Lite inntrykk av problemer, går stort sett greit, ungdom passer på hverandre.
 • Helsestasjon og annet hjelpeapparat har samtale/kontakt  med ungdommer som angrer på noe de har gjort, vært med på, påvirka av alkohol.
 • Jenter drikker like mye som gutter. Jordmor opplever at unge kvinner har drukket tidlig i svangerskapet, før de visste at de var gravide.
 • Det er ikke et etablert rusmiljø i kommunen, hjelpeapparatet har kjennskap til enkeltpersoner som har rusrelaterte problemer. Vi antar at det også er et skjult misbruk, der familien/naboen ofte ordner opp.

 

Utifra denne kartleggingen har kommunen valgt å ha fokus på ungdom og økt foreldreinvolvering.

Mer informasjon om Kjærlighet og Grenser, HER