ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Felles

Fellestjenesten er kommunens stabsledd og har følgende driftsenheter: Offentlig servicekontor (OSK), Post og Arkivtjeneste, IKT-ansvarlig, Personalkontor og Renhold.