ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Flere kan få bostøtte fra 1. juli 2009

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at mange flere vil ha rettigheter etter denne ordningen fra 1. juli i år. Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er nav som mottar og behandler søknadene.

Hvem kan få bostøtte?

Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere for bostøtte. Alle over 18 år kan få støtte, med unntak av studenter uten barn og militære. Disse har egne ordninger.
 
Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. I tillegg må det være en selvstendig bolig med bad/toalett, kjøkkenfunksjon og egen inngang. Hvis du leier et rom i en annens bolig, kvalifiserer du altså ikke for bostøtte. 
 
Størrelsen på bostøtten er tilpasset de reelle utgiftene og inntektene i husstanden. Støtten øker når utgiftene øker og reduseres når inntektene øker, men det er en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Du må betale en del av boutgiftene selv. Størrelsen på denne egenandelen er avhengig av husstandens samlede inntekt. I boutgiftene inngår blant annet husleie, fellesutgifter i borettslag, renter, avdrag og vanlige gebyrer på boliglån samt en del andre utgifter for dem som bor i enebolig.
 
Behovsprøving
Bostøtten er behovsprøvd, og det er skattbar inntekt fra siste tilgjengelige ligning som legges til grunn. Fra første juli øker både grensene for hvor mye man kan tjene, og maksimalt beløp en kan få utbetalt. Alle som har lav inntekt og høye boutgifter bør derfor ta kontakt med servicekontoret i Snillfjord kommune for å høre om en kan være støtteberettiget for bostøtte.
 
Søknad
Bostøtteskjema finner du ved kommunens servicekontor eller på Snillfjord omsorgssenter.
 
 
 
Du når oss du på telefon 72 45 55 55.
Søknad med dokumentasjon sendes: Snillfjord kommune, Rådhuset 7257 Snillfjord.   
          
 
 
Første søknadsfrist etter de nye reglene er 14. juli. Deretter er søknadsfristen den 14. i hver måned. Bostøtte blir utbetalt ca den 10. hver måned.
 
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider
 
 
 
Tips en venn  Skriv ut