ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Folkehelse

For ytterliger informasjon om kommunens folkehelsearbeid følg linken under:

http://snillfjord.custompublish.com/fysioterapi.95601.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Snillfjord fysioterapi, trening og friskliv

tilbyr trening til innbyggere fra 12 år og oppover hver mandag mellom kl. 15.15 og 15.45. foreløpig  frem til  6. juni.  Etter den tid vil vi se interessen an.Les mer.

 

Folkehelseplan 2014 - 2017 for Snillfjord kommune

ble vedtatt i kommunestyret 24.09.14, sak 43/14.  Plandokumentet er lagt ut i servicekontoret, rådhuset, kan også leses her.

Folkehelseplan 2014 - 2017 Snillfjord kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-1, 5-2 og 11-14 har Snillfjord formannskap i møte 13.05.14, sak 58/14, vedtatt å legge forslag til folkehelseplan ut til høring i tidsrommet 14.05. - 31.07.14.   Folkehelseplanen for Snillfjord har status som temaplan/sektorplan i kommuneplanen og er ikke juridisk bindende.  Den er retningsgivende for kommunens arbeid og prioriteringer.  Les mer.....Annonse          Folkehelseplan          Folkehelseprofil.

Informasjon om Kikhoste

Kikhoste er en smittsom sykdom som forårsakes av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien fester seg vanligvis i slimhinnen i svelget og lungene hvor den produserer et giftstoff. Det er dette giftstoffet som fører til sykdom som følge av skade på flimmerhårcellene i slimhinnen.