ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Folkehelseplan 2014 - 2017 Snillfjord kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-1, 5-2 og 11-14 har Snillfjord formannskap i møte 13.05.14, sak 58/14, vedtatt å legge forslag til folkehelseplan ut til høring i tidsrommet 14.05. - 31.07.14.   Folkehelseplanen for Snillfjord har status som temaplan/sektorplan i kommuneplanen og er ikke juridisk bindende.  Den er retningsgivende for kommunens arbeid og prioriteringer.  Les mer.....Annonse          Folkehelseplan          Folkehelseprofil.