ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høringsfrist 17.11.2017

Forskrift om interkommunal skolekrets Ven . Sodin. Høring

Med bakgrunn i K-sak 19/17 legges forskriften ut på høring.  Du finn forskriften her.

Med bakgrunn i følgende vedtak i Snillfjord kommunestyre 6.04.17 (K-sak 19/17):

«Snillfjord kommune vedtar å utarbeide avtale etter Opplæringslovens § 8.1 andre avsnitt i henhold til vedtak i K-sak 4/17. For Hemnskjela skole defineres Strand skole som nærskole fra og med skoleåret 17/18 og for Ven skole defineres Sodin skole som nærskole med virkning fra skoleåret 18/19…..»

 

Og følgende bestemmelse i opplæringsloven § 8-1:

«…To eller fleire kommunar kan avtale at område i ein kommune soknar til ein skole i nabokommunen. Elles gjeld retten etter første ledd første punktum. Kommunane må gi likelydande forskrift om kva for område i kommunane som soknar til denne skolen. Kommunane skal opprette ein skriftleg samarbeidsavtale. Kommunestyret vedtar sjølv avtalen og endringar i denne. ….»

 

 

Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et forslag til forskrift.

Forslaget til forskrift gjøres herved kjent .

Denne vil bli behandlet i formannskapet  i Snillfjord kommune 6. desember og kommunestyret 20. desember.

Innspill må sendes postmottak@snillfjord.kommune.no   innen 17. november.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut