ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforetninger

Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 35 og forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 har Snillfjord kommune laget forslag til kommunal forskrift som unntar kommunen fra beregning av behandlingstid i matrikkelsaker i månedene desember, januar og februar.

I hht. forvaltningslovens kap. 37 oversendes forslag til forskrift herved til høring.Ber om at eventuelle merknader er oss i hende snarest, og senest innen 23. november 2009.
Tips en venn  Skriv ut