ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter
  Forvaltningsloven
  Folkehelseloven kap. 3
  Smittevernloven
  Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.
  Strålevernforskriften §§ 36, 37 og 38

  Lover

  Folkehelseloven
  Forvaltningsloven
  Smittevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.

  Strålevernforskriften

  Retningslinjer

  Solarieprøve

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil vurdere om det er behov for befaring eller gransking av virksomheten og kan pålegge at forhold blir rettet eller at virksomheten stanses. Tvangsmulkt kan ilegges i samsvar med lov om folkehelsearbeid § 15. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan godkjenningen trekkes tilbake.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2007-12-07