ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Fysioterapitjenesten

Snillfjord kommune har en fysioterapeut i fastlønt 100 % stilling som jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid, rehabilitering og klinisk fysioterapi. Det er ingen privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Fysioterapeuten holder til i 1. etasje på Snillfjord omsorgssenter på Krokstadøra.

I Snillfjord kommune prioriteres barn og unge, akutt oppståtte diagnoser/skader og rehabilitering først. Det vil si at personer med gradvis oppståtte plager eller kroniske diagnoser må påregne lengre ventetid. Denne avhenger av hvor stor pågangen av akutte pasienter er, og kan variere fra mellom en måned til tre-fire måneder. Akutte pasienter har ventetid på ca. to uker. Dersom du vet at du f.eks skal opereres, bør du ta kontakt slik at du blir ført opp på ventelista i god tid før operasjonen.

Når du har ringt eller levert fysioterapihenvisning per post, vil din henvendelse bli registrert, og du vil bli kontaktet per telefon når det er kapasitet for å starte ditt behandlingsforløp.

Henvendelser gjøres til fysioterapeut Rebekka Ravnsborg Aanes.

Tlf. 909 46 497. Mail: rra@snillfjord.kommune.no

Fysioterapeuten har arbeidstid fra kl. 08.00 til kl. 15.12 mandag til fredag. Rebekka har permisjon hver tirsdag frem til 1. september 2017 og er følgelig ikke tilgjengelig på tirsdager frem til da.

Se under fanen «Friskliv og trening» for informasjon om disse tilbudene.