ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Delrapport fra fase 2 i prosjektet samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

GAP-analyse 2011

Rapporten fra fase 3, Gapanalysen, er den tredje av til sammen 4 delrapporter som skal avspeile de 4 første fasene i SiO og gi innhold til sluttrapporten fra prosjektet i fase 5. De viktigste GAP er relatert til tilrettelegging for hjemmebasert omsorg, systematisk forebyggende og helsefremmende arbeid, rekruttering av fagpersonal som er interessert i å bosette seg i distriktet, bruk av teknologiske løsninger og et fremtidsrettet utdanningstilbud innen helse- og omsorgstjenesten.
Tips en venn  Skriv ut