ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes i institusjon uten eget samtykke.

 • Lover og forskrifter

  Se spesielt
  helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
  spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

  Retningslinjer

  Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2007-12-07