ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt om tjenesten

Tema

- Skole og utdanning
- Krokstadøra Oppvekstsenter
- Ven Oppvekstsenter
- Vågan Oppvekstsenter
- Grunnskole

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Gratisprinsippet (Udir)

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppvekst

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-03-17 12:36