ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Har du sett starren i år?

staer
I forbindelse med at Norge har lovet å være med på å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 (Countdown 2010), har alle kommuner i landet blitt oppfordret av miljøvernministeren til å ta vare på hver sin art.

 

Tap av biologisk mangfold er ikke bare noe som foregår i regnskogen i Brasil. I 2008 forsvant 14 bie-arter fra norsk natur. Bier har som kjent en viktig rolle i pollinering av blant annet frukttrær, så tap av arter er et høyst aktuelt tema også her til lands. Den største trusselen mot biologisk mangfold i verden i dag er nedbygging og ødelegging av planter og dyrs leveområder.
 
Snillfjord kommune fikk i oppdrag av miljøvernministeren å passe spesielt godt på stæren.
Når stæren ”skvatrer” i tretoppene, da er det vår! Dette sikre vårtegnet ønsker vi vel alle at våre etterkommere også skal få oppleve. Stæren har alltid vært et vanlig innslag i sommer-Norge, men nå er den altså ført opp på rødlista som nært truet! Vi Snillfjordinger skal som sagt ta ekstra godt vare på stæren, og da vil det være nyttig å vite hvor den hekker for å finne ut om det er steder den trives ekstra godt, slik at vi kan passe på at fuglene har et trygt sted å komme tilbake til år etter år. Det kan også være greit å følge med på om det blir færre fugler fra år til år, eller om bestanden holder seg stabil.
 
www.artsobservasjoner.no kan du registrere dine observasjoner av denne mer og mer sjeldne fuglen.
 
Selv om vår kommune har fått et spesielt ansvar for å passe på stæren, kan vi samtidig registrere observasjoner av andre arter også. Andre fuglearter, planter, småkryp og pattedyr kan også registreres på artsobservasjoner.no. Du kan registrere både sjeldne, vanlige og kanskje også noen uønskede arter.
 
De fleste kommuner i Norge har kartlagt sitt biologiske mangfold og bruker denne informasjonen aktivt i planlegging og forvaltning. Snillfjord er mangelfullt kartlagt, men alle vi som bor her vet at det er et yrende liv i fjæra, i skogen og i fjellet i Snillfjord også! Vi oppfordrer derfor alle til å gå inn på artsobservasjoner.no og registrere store og små funn! Dine observasjoner kan bidra til å redusere tapet av biologisk mangfold.
 
 
Tips en venn  Skriv ut