ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Funksjonsområdet Helse og mestring består av driftsenhetene Habilitering, Psykiatri, Logopedi, Snillfjord Omsorgsenter, Fysioterapi, Kommunelege, Helsestasjon og Jordmortjeneste. I tillegg finner du Nav og Barnevernstjensten som er et interkommunalt samarbeid med Hemne kommune.

Helsestasjon er et interkommunalst samarbeid med Hemne kommune. Det er Oddlaug Brekken som er leder for helsestasjonen. I Snillfjord er det Åse Skjølberg som vil jobbe som helsesøster.

 
Helse- og sosial

 

Navn
Stilling
E-post
Telefon

Hellandsjø, Bjørn Henrik 

Kommunalsjef helse- og mestring
 
 
 

Brekken, Oddlaug

Helsesøster
 
724 55 555
469 20 785
Bjørn Aage Garberg
Psykisk helsearbeid  
 
 
724 55 555 
476 34 959
Jimmy Wikell
 
 
Anne Lise Fossmo
 
 
Fast lege
 
 
724 55 555/
724 83 000
 
 
724 87 860
Anita Hafsmo
Vitsø
 
724 57 174
Ruth Ellen Asphol Aune
 
724 55 555

Halvorsen, Ellen Marit

 
Leder Hjemmebasert tjeneste
 
 
724 57 174
Eli S Kvakland
 
724 55 555/ 922 56 882
Thomas Engels
 
 
724 57 167

Rebekka ravensborg Aanes

 
 
 
 
909 46 497

 

Aktivitetstilbud: bowling og pirbadet.

Sommer/ høstaktivitet 2017

2017-06-19

Det er inngått avtale om vaktberedskap i barnevernet

Vaktberedskap

2016-11-10

Deler sine erfaringer på eget nettsted

SiO – Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

SiO har etablert et eget nettsted for å del sine erfaringer rundt arbeidet med Samhandlingsreformen, både internt i regionen - og med omverden. På forsiden publiseres nyheter som omhandler forskjellige aspekter ved aktivitetene i regionen, alt fra folkehelsearbeid, erfaringsinformasjon fra kommunene, hva som skjer på forskjellige innsatsområder osv.
2012-08-27