ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Helsestasjon 0 - 5 år

 

 

Helsestasjon 0-5 år
 
(I følge Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten fra 2003 er formålet med helsestasjons og skolehelsetjenesten å:
 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader
Virkeområdet for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid er helsestasjon for gravide, barn og ungdom og helsetjeneste i grunnskole og videregående skole.)
 
Tjenesten i Snillfjord kommune omfatter:
 • Hjemmebesøk ved jordmor eller helsesøster etter fødsel eller adopsjon.
 • Hjemmebesøk ved behov også senere
 • Spebarnskontroller med helsesøster hver måned i første leveår, to ganger andre leveår, deretter hvert år frem til skolestart.
 • Helseundersøkelse utført av lege ved 6 uker, 6 mnd, 12 mnd og 2 år og ved skolestart
 • Informasjon om og tilbud om vaksiner i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet. (med evt en link til vaksinasjonsprogrammet på www.fhi.no)
 • Veiledning og opplysningsvirksomhet til foreldre ut fra deres behov
 • Vektlegger familiens ressurser for å kunne fremme egen helse
 • Helseopplysning individuelt og i grupper
 • Barselgrupper en gang pr mnd der det tas opp aktuelle tema.
 • Ansvarsgrupper og samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov
 
Tjenesten er gratis og skal være lett tilgjengelig.
 
Samarbeidspartnere: kommunelege, PPT, barnehagene, psykiatritjenesten, barnevern, fysioterapitjenesten, tannlege, BUP.
 
Helsesøster har taushetsplikt.