ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Hjemmekompostering av matavfall

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø
- Avfallshåndtering

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Målgruppe

Privathusholdninger

Partnere

Det lokale avfallsselskapet, Grønn hverdag og det lokale hagelaget

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Teknisk næring og miljø

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-03-17 12:36

Tjenestebeskrivelser