ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - forslag til veinavn i Snillfjord kommune

I medhold av forvaltningslovens § 37 vedtok formannskapet i Snillfjord i sak 68/15 å legge forslag til veinavn i Snillfjord ut til offentlig ettersyn og høring.

Forslag til veinavn og kartskisser som viser parsellene følger vedlagt på følgende linker:

Oversiktskart

Oversikt over vegnavn

Kartskisse Våvatnet - Hemne grense

Kartskisse Våvatnet - Tannvik

Kartskisse Åstfjord - Sunde

Veier Hemnskjela / Kartskisse Hemnskjela

 

Merknader og innspill til foreslåtte vegnavn sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no. Innspill kan også sendes pr. brev til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD.

Frist for tilbakemelding settes til 03.08.15.

Tjenestebeskrivelser