ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune

I medhold av forvaltningslovens § 37 vedtok formannskapet i Snillfjord i sak 67/15 å legge forslag til lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring.

 

Forslaget til forskrift kan finnes på følgende link: Lokal adresseforskrift

Merknader og innspill til adresseforskfriften sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no. Innspill kan også sendes pr. brev til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD.

Høringsfristen er satt til 03.08.2015.

Tjenestebeskrivelser