ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord Legekontor er nå et utekontor under Orkdal Legesenter. Orkdal Legesenter er åpent alle hverdager mellom kl 08.00 og 15.30. Telefontid ved Orkdal legesenter alle hverdager: kl 09.00 - 11.00 og kl 13.00 - 15.00.

Telefonnummer til Orkdal Legesenter er 72 48 78 60.

Du kan også bestille time på nett. Gå til Orkdal Legesenter's hjemmeside

 

Snillfjord legekontor er åpent for pasienter på torsdager.

Timebestilling gjøres kun per telefon 72 48 78 60.

 

LEGEVAKT: 

Fra 1. september har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

Ring først!

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv

Vil du nå en annen legevakt enn der du oppholder deg?

Det gamle numrene til legevaktsentralen vil fungere som før (72 48 01 00). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg en annen kommune. Det samme gjelder for andre legevakter i landet.

 

 Dersom du ønsker kommunelge Jimmy Wikell som din fastlege trykk her.  

Høring og offentlig ettersyn - kommunedelplan for helse og mestring

Formannskapet, som kommunens planutvalg vedtok i sak 38/15 å legge forslag til kommunedelplan for helse og mestring ut til offentlig ettersyn og høring.

Helse og mestringsplan for Snillfjord kommune foreslår strategier og tiltak for de neste 10 årene. Planen beskriver de utfordringer kommunen står overfor innen helse- og omsorgsområdene, både med hensyn til tjenesteproduksjon og endring i måten å arbeide på.

Planforslaget, saksutredning og vedtak kan finnes på følgende linker:

Kommunedelplan for helse og mestring

Saksframlegg og saksprotokoll

Eventuelle merkander til oplanforslaget sendes skriftlig til: postmottak@snillfjord.kommune.no, eller til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD innen 3. august 2015.