ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring og offentlig ettersyn - kommunedelplan for helse og mestring

Formannskapet, som kommunens planutvalg vedtok i sak 38/15 å legge forslag til kommunedelplan for helse og mestring ut til offentlig ettersyn og høring.

Helse og mestringsplan for Snillfjord kommune foreslår strategier og tiltak for de neste 10 årene. Planen beskriver de utfordringer kommunen står overfor innen helse- og omsorgsområdene, både med hensyn til tjenesteproduksjon og endring i måten å arbeide på.

Planforslaget, saksutredning og vedtak kan finnes på følgende linker:

Kommunedelplan for helse og mestring

Saksframlegg og saksprotokoll

Eventuelle merkander til oplanforslaget sendes skriftlig til: postmottak@snillfjord.kommune.no, eller til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD innen 3. august 2015.

Tips en venn  Skriv ut