ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for gnr. 89 bnr. 3 fnr. 1 m.fl. Skårill

Plankart

I hht. plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for gnr. 89 bnr. 3 fnr. 1 m.flere ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i formannskapet 08.05.19, sak 47/19.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å muliggjøre utvidelse av produksjonsanlegget tilhørende Lerøy Midt AS på eiendommen.

Planforslaget med vedlegg kan finnes nedenfor.

Plandokumentene er også utlagt på kommunens servicekontor.

Merknader til planforslaget sendes postmottak@snillfjord.kommune.no, alternativt pr. post til Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257  SNILLFJORD innen 01.07.19.

Planbeskrivelse med ROS-analyse

Planbestemmelser

Plankart

Notat, Geoteknisk undersøkelse, Rambøll 22.03.19

Innkomne merknader - oppstartsvarsel

Samlet saksframlegg, FSK-sak 47/19

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut