ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Krokstadøra

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har Snillfjord kommune i DS-FSK-sak 173/15 har Snillfjord kommune vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Krokstadøra ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget strekker seg fra Krokstadøra oppvekstsenter og fram til Moa, og berører eiendommene gbnr. 80/1, 80/2, 80/23, 80/49, 80/54, 80/58, 80/59, 80/88 og 80/92.

Hensikten med planen er å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Merknader til planforsalget sendes skriftlig på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no, alt. pr. post til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD innen 15.10.15.

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Reguleringsplankart

ROS-analyse

Vedtak om utlegging - DS-FSK-sak 173/15

Tips en venn  Skriv ut