ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring

av søknad fra Statens vegvesen om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø etter forurensningsloven, i forbindelse med etablering av bru over Åstfjorden.

Saken ligger ut på høring til 04.09.2017.  Saksdokumentene finner du her: Høringsbrev - Søknad - Miljøteknisk vurdering.  Saksdokumentene ligger også ut i Servicekontoret på rådhuset.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut