ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SMÅBÅTHAVNER I SNILLFJORD KOMMUNE

Planutvalget vedtok 2.6.2009 i sak 82/09 å legge Forslag til kommunedelplan for småbåthavner i Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget viser byggeområde for nye og eksisterende småbåthavner.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til: postmottak@snillfjord.kommune, eller til Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen 17.juli 2009.
Tips en venn  Skriv ut