ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag

HUNT - Snillfjord mangler bare 25 svar for å bli med i 50%-klubben

HUNT

HUNT-besvarelser kan fortsatt gis til ut i neste uke. Snillfjord mangler nå bare 25 svar for å bli med i 50%-klubben. Har du ikke svart så hjelp Snillfjord opp på statistikken og få også familie, venner og kolleger til å svare.

 

Det foregår en kommunevis kamp om å få høyest svarprosent på HUNT og per 5. november ligger Snillfjord på 10-plass av 33 kommuner. Siste døgn gikk Agdenes forbi oss, men ellers ligger vi over de andre nabokommunene. I Snillfjord er det foreløpig 39,6 % som har svart og vi har således fortsatt mye å gå på. Det er to andre relativt små kommuner som topper lista og det er Holtålen med 58,8 % og Tydal med 58,7 %. Så alle innbyggere oppfordres til å svare på spørreundersøkelsen. Både for å bidra til bedre datamatriale og i tillegg for å løfte Snillfjord i kommunekampen. Fortsatt er mennene mye dårligere til å svare. Dere som enda ikke har svart oppfordres til å gjøre det og ellers oppfordres også til å få familie, slekt og venner til å svare.

- Rådmann Birger Hellan

 

Hvis du har problemer med å fylle ut spørreskjemaet kan du kontakte oss på hjelpetelefon: 41280018

Åpningstidene for hjelpetelefonen i uke 45 er:
ukedager:   08:00:-22:00
helg:     10:00-22:00
uke 46
ukedager: 08:00:-22:00

Du kan også sende en e-post: hunt@medisin.ntnu.no

 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Snillfjord kommune 18.oktober!

- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv

 • I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag.  Fra 14. til 18. oktober, får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.

 • I Snillfjord kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 18.oktober. Brev i posten til 76år+ kommer i samme uke.   

 • Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.

   

  HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 – og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer på HUNT-dataene. 

  HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

  Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. De vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne, og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

  Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT Forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­

  All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Data lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett.  Data benyttes kun til helseforskning og statistikk, og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk.

  For mer informasjon: www.hunt.no/trondelag

Tips en venn  Skriv ut