ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Tjenestebeskrivelser

Husleieavtaler

Kommunestyret har i møte 09.06.16 innført tidsbegrenset botid i kommunale boliger/leiligheter. Vedtaket gjelder for avtaler  fra vedtaks dato, jfr. K-sak 35/16