ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten

Fysioterapi skal bidra mennesker til å bedre eller vedlikeholde redusert fysisk funksjonsevne.
Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe.
 
Snillfjord kommune har en fysioterapeut i fastlønt stilling som jobber med helsefremmende og forebyggende fysioterapi, rehabilitering og behandling av skader, sykdom eller lyte. Det er ingen privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen.

 

Kommunefysioterapeut er Hanne H Olden og  Rebekka Ravnsborg Aanes . Telefon 909 46 497.

Åpningstider madag - fredag 08.30 - 15.00

Tjenester: 

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Rehabilitering

Behandling

Hjelpemiddelformidling

Bedriftsfysioterapi

Hvordan få fysioterapi?

 

.