ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kulturkontoret sakbehandler søknader om kommunale kulturmidler. Søknadsfristen er 1. april. Søknadsskjema for kommunale kulturmidler finner du her

I tillegg kan kulturkontoret gi råd om spillemidler til ulike formål.

 

Søknadsfristen for kulturmidler er 01.april 2018

Regelverk for tildeling

Opplysninger som skal være med i søknaden finner dere i regelverket. Ved spørsmål kan dere kontakte servicekontoret på tlf. 72 45 55 55.

Innsending av søknad:

postmottak@snillfjord.kommune.no eller Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 72 57 Snillfjord.

 

 

 

2018-03-06

Regelverk for tildeling av kulturmidler

Kommunestyret har i sak 5/17 vedtatt nye regler for tildeling av kulturmidler. De nye reglene finner du her.

2017-03-02

Prosjekter i Anleggs- og idrettsplanen

Lag og organisasjoner må sjekke status på sine prosjekter innen 15. oktober.

2014-09-30