ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Endring fra 1.1.2018

Informasjon ang. helsestasjonstjenesten i Snillfjord kommune

Det har vært mye utskifting av helsesøster de senere år. Dette er beklagelig! Da vi nå i høst opplevde at vi måtte skifte helsesøster igjen, Tok kommunen kontakt med de tre kommunene som Snillfjord kommune skal slå seg sammen med jmf. kommunereformen.

Snillfjord kommune vil fra 1.1.2018 inngå vertskommuneavtale med Hitra kommune, Hemne kommune og Orkdal kommune om kjøp av helsesøstertjeneste inkl. skolehelsetjeneste.

Oppdelingen av helsessøtertjenesten skjer i samsvar med de grenser som er satt i forbindelse med kommunereformen.

Fra 1.1.18 vil brukere av helsestasjon få tjeneste på følgende steder:

* De som fra 1.1.2020 tilhører Heim kommune: Vil motta helsesøstertjeneste ved helsestasjon på Kyrksæerøra.

Skolehelsetjenesten vil være ved Ven oppvekstsenter. Helsesøster: Tove Mette Langmo, Skolehelsetjeneste: Vigdis Bjerkli. Tlf.: 72 46 03 00

* De som fra 1.1.2020 tilhører Orkland kommune: Vil motta helsesøstertjeneste ved helsestasjon på Krokstadøra.

Skolehelsetjenesten vil være ved Aa skole. Helsesøster: Foreløpig kontaktperson; Ledende Helsesøter, Mari Skjølberg. Tlf.: 72 48 31 32

* De som fra 1.1.2020 tilhører Hitra kommune: Vil motta helsesøstertjeneste ved helsestasjon på Fillan.

Skolehelsetjenesten vil være ved Hemnskjela oppvekstsenter. Helsesøster: Lisbeth Hovd. Tlf.: 72 44 42 42/ 917 61 659.

Jordmortjenesten vil være som tidligere.

Jordmor Eli Skei Kvakland nåes på telefon 922 56 882.
 

Ta gjerne kontakt om noe er uklart!

Kommunalsjef for helse og mestring, Mildrid V. Mæhle  tlf.: 948 80 232 eller på mail: mvm@snillfjord.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut