ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Informasjon om det digitale bakkenettet

Digitalfarger_150x55
Det digitale bakkenettet for TV-signaler er allerede åpnet i Sør-Trøndelag. Det analoge nettet, som nesten alle med vanlig antenne i dag benytter, vil stenge den 3. november 2009.
I snillfjord kommune vil mange husstander falle utenfor dekningen til det digitale bakkenettet. En del av disse vil i tillegg ligge i såkalte parabolskygger. I slike områder vil Norges televisjon sørge for utbygging av spesielle digitale sendere. Ved å gå inn på
NORGES TELEVISJON finner du hvilke områder i Snillfjord som ligger i parabolskygger, samt en del annen informasjon om digitale tv-sendinger.
 
Snillfjord kommune har også mottatt informasjon fra medietilsynet, og vi gjengir denne i sin helhet:
 
I Medietilsynet får vi daglig spørsmål fra folk i Trøndelag som er usikre på forhold omkring dette, og flere vil det bli i tiden som kommer. Mange aktører vil kjøre tunge reklamekampanjer for å kapre oppmerksomheten om sitt produkt. Det er ikke lett for folk å orientere seg i jungelen av tilbud.
 
Medietilsynets rolle er å tilby ”plattformnøytral informasjon” til publikum, altså være en nøytral og objektiv rådgiver uten kommersielle interesser av noe slag. Vi mener kommunen bør være tilbakeholden med å knytte linker opp til de private aktørene, da disses budskap ofte bærer preg av særegne interesser.
 
Vi har snakket med sentralbord og servicetorg i mange kommuner, og vet at det kommer henvendelser. Også dette kommer til å øke i tiden framover.
 
Vi anmoder med dette din kommune om å hjelpe innbyggerne å få objektiv informasjon ved å henvende seg til Medietilsynet på vår informasjonstelefon 815 52 900 eller på hjemmesiden  www.Digitaltvinorge.no .

Skulle det være spørsmål, står jeg gjerne til disposisjon.

Med vennlig hilsen Knut Persson Medietilsynet/ Norwegian Media Authority T: 4004 9004 | F: 47 69 30 12 01 | A: Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad E: knut.persson@medietilsynet.no    www.medietilsynet.no

 

Tips en venn  Skriv ut